Visita a la Fàbrica MARTÍ de Manresa

Dins del marc d’activitats amb motiu de l’exposició de mosaic hidràulic  que s’està fent al Museu de can Tinturé es va fer una visita a la Fàbrica MARTÍ de Manresa en la que varis socis d’AMPEL hi van participar.

Martí és l’única fàbrica de mosaic hidràulic que queda a Catalunya. L’avi dels actuals propietaris era valencià i va acabar establint-se a Manresa. Aquesta fabricació és completament artesana i consisteix en col·locar en uns motlles anomenats trepas tres capes de materials: a sota els diferents òxids naturals emulsionats en aigua que fan el dibuix; una segona capa de ciment pòrtland sec i una tercera capa de marbre de granulometria fina. A continuació és col·loca el motlle sota una premsa i se l’hi aplica una pressió alta, de manera que l’aigua de la primera capa es distribueix a la resta de capes formant la rajola perfectament manejable. L’enduriment del ciment s’obté al cap de 28 dies.

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.